Modernūs, išskirtinio dizaino sąsiuviniai su papildomu edukaciniu turiniu. Formulės ir taisyklės sąsiuviniuose sudarytos konsultuojantis su dalykų mokytojais.

Su „Disco“ sąsiuviniais mokykis išmaniai!