Akcijos „Rašyk atsiliepimą ir kiekvieną mėnesį laimėk 15 € knygai“ taisyklės

Akcijos „Rašyk atsiliepimą ir kiekvieną mėnesį laimėk 15 € knygai“ taisyklės (toliau – Taisyklės)

1. Apie akciją „Rašyk atsiliepimą ir kiekvieną mėnesį laimėk 15 € knygai“

1.1. „Rašyk atsiliepimą ir kiekvieną mėnesį laimėk 15 € knygai“ (toliau – Akcija) trukmė – 2019 09 012019 12 31 (imtinai).

1.2. Kiekvieną akcijos laikotarpio mėnesį bus išrenkamas vienas laimėtojas, kuris į savo „ŽMONĖS Knygos“ piniginę gaus 15 (penkiolika) eurų sumą (toliau – Suma), kurią galės išleisti knygoms.

1.3. Akcijos dalyviai – visi www.zmonesknygos.lt registruoti vartotojai, per einamąjį mėnesį parašę bent vieną atsiliepimą apie knygą.

1.4. Akcijoje dalyvauja tik tie atsiliepimai, kurių apimtis – ne mažiau kaip 200 simbolių (įskaitant tarpus ir skyrybos ženklus), ir yra patvirtinti „ŽMONĖS Knygos“ administratoriaus.

1.5. Iš visų akcijoje dalyvaujančių atsiliepimų atsitiktine tvarka išrenkamas vienas, kurio autorius yra skelbiamas mėnesio laimėtoju.

1.6. Akcijos organizatorė ir Sumą išmokanti įmonė (toliau Organizatorė) – UAB „Media bitės“ (įmonės kodas 304552458, buveinės adresas Kęstučio g. 25, Vilnius).

1.7. Laimėjusio atsiliepimo autorius apie laimėjimą informuojamas elektroniniu paštu ir laimėta suma pervedama į jo „ŽMONĖS Knygos“ paskyrą iki 10-os kito mėnesio dienos.

1.8. Suma „ŽMONĖS Knygos“ vartotojui pervedama tik į to vartotojo paskyrą, iš kurios buvo rašomi akcijoje dalyvaujantys atsiliepimai. Į kitas to paties ar kito vartotojo paskyras suma pervedama nebus.

1.9. Suma išmokama virtualiais „ŽMONĖS Knygos“ eurais ir į pinigus nėra keičiama. 1 „ŽMONĖS Knygos“ euras yra lygus 1 eurui.

1.10. „ŽMONĖS Knygos“ eurai gali būti panaudoti atsiskaitant už knygas www.zmonesknygos.lt. Jais galima padengti iki 99% knygų vertės. Paskutiniame prekių krepšelio žingsnyje („Patvirtinimas“) pažymėjus varnelę „Noriu panaudoti sukauptus eurus“, užsakymui pritaikoma maksimali galima nuolaida. Likusią užsakymo sumą vartotojas gali apmokėti pasirinkęs jam patogiausią mokėjimo būdą.

1.11. Organizatorė pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos Taisyklių sąlygas.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorė.

2.2. Organizatorė siekdama organizuoti Akciją tvarkys šiuos Akcijos dalyvių duomenis:

2.2.1. Akcijos dalyvių: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas bei kita informacija, susijusi su Sumos išmokėjimu (tokia kaip Sumos dydis ir pan.).

2.3. Akcijos dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Organizatorės Privatumo politika bei Naudojimosi taisyklėmis.

2.4. Akcijos dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Akcijos Taisykles rengia ir už jų laikymąsi atsako UAB „Media bitės“.

3.2. Akcijos Taisyklės bei visa su ja susijusi aktuali informacija skelbiama interneto puslapyje www.zmonesknygos.lt.